Takstblad 

Det gældende takstblad kan hentes her: Takstblad 2019