Vandkvalitet

Vandværket udtager jævnligt vandprøver for at sikre at vandkvaliteten er i orden.

Vandprøverne udtages i henhold til gældende lovgivning og Rebild Kommunes påbud.

Gældende prøveudtagningsprogram kan ses her:Prøveudtagningsprogram

Resultaterne af analyserne kan ses her:Jupiter Database

En forklaring på hvordan en drikkevandsanalyse læses, kan ses her: Hvordan tolkes en drikkevandsanalyse